Uppläggnings-, Sjösättnings- eller Transportskada - Privat

Fyll i uppgifterna nedan. 

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Typ av skada

Har det uppstått skador på tredje part?

Uppläggningsskada

Har skada skett under sjö- eller torrsättning?

Sjösättningsskada

Skada under transport

Annan person

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Samtliga uppgifter i denna anmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas.