Stöldskada - Privat

Fyll i uppgifterna nedan. 

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Båtuppgifter - övriga/trailers

Typ av skada

Känner polisen till händelsen?

Stöld av hel båt

Var båten låst?

Bilder på egendomen innan stöld/skadegörelsen

Stöld av hel båt tillrätta motor

Var båten låst?
Var motorn låst?

Polisanmälan

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Samtliga uppgifter i denna anmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas. Jag förbinder mig att omedelbart underrätta bolaget om stulen egendom kommer tillrätta.