Ansvarsskada - Privat

Fyll i uppgifterna nedan. 

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Båtuppgifter - övriga/trailers

Typ av ansvarsskada

Har det uppstått skador på tredje part?
Anser du dig skyldig till skadan?

Kollision

Skador på egen båt?

Vält på land

Skador på egen båt?

Kollision under kappsegling

Var båten uthyrd?
Skador på egen båt?

Ansvar annan orsak

Var båten uthyrd?
Skador på egen båt?

Ansvar annan orsak - På sjön

Annan person

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Samtliga uppgifter i denna anmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas.