There is a license error on this site:
Multi site limit 5 has been reached
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
test3 - Atlantica

Stöldskada test

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Båtuppgifter - övriga/trailers

Typ av skada

Känner polisen till händelsen?

Stöld av hel båt

Var båten låst?

Bilder på egendomen innan stöld/skadegörelsen

Stöld av hel båt tillrätta motor

Var båten låst?
Var motorn låst?

polisanmälan

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Samtliga uppgifter i denna anmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas. Jag förbinder mig att omedelbart underrätta bolaget om stulen egendom kommer tillrätta.