Uppläggnings-, Sjösättnings- eller Transportskada - Företag

Fyll i uppgifterna nedan. 

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Båtuppgifter - övriga/trailers

Typ av skada

Har det uppstått skador på tredje part?

Uppläggningsskada

Har skada skett under sjö- eller torrsättning?

Sjösättningsskada

Annan person

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Jag intygar att uppgifterna jag lämnat stämmer