Sjöskada - Företag

Fyll i uppgifterna nedan. 

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Båtuppgifter - övriga/trailers

Typ av skada

Har det uppstått skador på tredje part?

Grundstötning

Var båten uthyrd?

Kollision

Var båten uthyrd?

Sjunkskada

Förtöjningsskada

Rigghaveri

Glasskada

Annan person

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Jag intygar att uppgifterna jag lämnat stämmer