Brandskada - Företag

Fyll i uppgifterna nedan. 

Dina uppgifter

Båtuppgifter - inombordare

Båtuppgifter - utombordare

Båtuppgifter - segelbåt

Båtuppgifter - övriga/trailers

Typ av skada

Har det uppstått skador på tredje part?

Brand på sjön/land

Känner polisen till händelsen?
Känner brandkåren till händelsen?

Polisrapport

Annan person

Händelseförlopp

Skicka in skadeanmälan

Jag intygar att uppgifterna jag lämnat stämmer