Anmäl båtskada

Anmäla en skada på din båt och/eller motor!

Integritetspolicy

Här kan du enkelt göra en skadeanmälan, antingen online eller via post.

Du hittar också information om hur du anmäler en skada samt hur det går till när vi tar hand om din anmälan!

Behöver du prata med oss angående din skada kan du ringa oss på 0200-27 27 27.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att inte göra en anmälan online, vi ber dig då att istället ringa till oss eller skicka in din skadeanmälan via post.

Hur reglerar vi en skada på din båt och/eller motor?

Här hittar du information om hur du anmäler en skada samt hur det går till när vi tar hand om din anmälan!

Stöldskada/skadegörelse på din båt och/eller motor

Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.

 • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
 • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
 • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
 • Lämna båten till reparatör/varv, be om kostnadsförslag, meddela ditt skadenummer, självrisk och eventuella avdrag. Be varvet räkna ut din andel av kostnaden.
 • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.
 • Betala självrisken samt eventuellt avdrag till varvet.

Stöld av hel båt

 • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
 • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
 • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
 • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
 • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.

Annan skada på din båt eller motor

 • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan. Beskriv skadan tydligt. Bifoga gärna en bild.
 • Meddela varvet din självrisk och eventuellt avdrag. Kom ihåg att du är beställare av arbetet.
 • Betala varvet din kostnad som består av självrisk, eventuellt avdrag samt annat arbete som inte är hänförligt till försäkringsskadan.