Trailerförsäkring

Hos Atlantica kan du även tilläggsförsäkra din trailer i din båtförsäkring!

Båtar på hav, trailerförsäkring_Atlantica

Pris på båtförsäkring

Räkna här på en försäkring för din båt och trailer!

Försäkra din trailer med båten

En utmärkt försäkring mot brand- och stöldskador på din trailer. En för- utsättning är att trailern är registrerad eller fabrikstillverkad med serienummer.

Premien är 25 kronor/1 000 kronor av försäkringsvärdet och självrisken är normalt 1 000 kronor.

  • Ett enklare båtliv!

    I vår Skepparguide har vi samlat tips och råd för att ge dig ett så bekymmersfritt båtägande som möjligt. Sök och hitta svar på just dina frågor!